Feil gren på hovedlisens

Har du fått utsendt feil gren på hovedlisens?

Da lisensene ble lagt opp og utsendt for sesongen 2021 ble det for dem som har hatt lisens i flere grener lagt hovedlisens til en gren og tilleggslisens til den/de andre grenene.

-De som har fått lagt til feil gren på sin hovedlisens, bes ta kontakt med administrasjonen på mail så fort de merker dette, sier Simen Høglien hos Norges Motorsportforbund.

-Ta kontakt på nmf@nmfsport.no så raskt du blir obs på at du har feil gren til hovedlisensen. På denne måten vil vi få endret det slik at utøverne får hovedlisensen sin til riktig gren. Merk e-posten med “Feil gren på hovedlisens”, sier Høglien.