Får kjøre med Ducati i årets norgesmesterskap

Flere roadracingførere har begjært midlertidig forføyning knyttet til regelverket i roadracing 2019. Saken dreier seg om fortolkning av reglene for hvilke sykler som er tillatt å bruke i konkurranseklassen Superbike.

I saken som har vært oppe i Drammen Tingrett, vant saksøkerne frem med sin begjæring.

Rettens avgjørelse betyr at det i 2019 vil være tillatt å benytte sykkelen Ducati Panigarle V4R i norgesmesterskapet.

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon