Fair sports

«Fair sport» er en uavhengig internasjonal organisasjon som jobber for utøvers rettigheter med å bekjempe juks og dopingbruk i idretten.

Informasjon fra Antidoping Norge

En av organisasjonens stiftere er tidligere olympisk gullmedaljør på skøyter, og grunnlegger av «Right to play», Johan Olav Koss. Les mer om Fair Sport her

I mars 2017 begynte WADAs utøverkomité å jobbe med et charter for utøvers rettigheter (C.O.A.R – Charter Of Athletes Rights). «Fair sport» sammen med flere utøverkomiteer, nasjonale antidopingbyråer og andre organisasjoner ble tatt med inn i dette arbeidet med charteret. Det ble fort klart at dette arbeidet var så viktig, at målet ble å utvikle å utvikle et dokument om utøveres rettigheter som kan presenteres for alle idrettsorganisasjoner verden over. De vil også sikre at utøveres rettigheter nedfelles i World Anti-Doping Code. Dette bedrer muligheten for at alle utøvere får konkurrere i en ren og rettferdig idrett.

WADAs utøverkomité og Fair Sport ønsker å utvikle et Charter med rettigheter som reflekterer utøvernes ønsker og behov for en idrett uten doping og annen form for juks og manipulasjon. For å sikre at utøvernes stemmer høres inn i dette arbeidet, er Antidoping Norge blitt forespurt å bistå med å videreformidle en spørreundersøkelse til de som driver med toppidrett.

Målgruppen er deltakere eller potensielle deltakere i nasjonale og internasjonale konkurranser. 
Vedlagt et brev fra Johan Olav Koss til utøverne.

Lenke til undersøkelsen: