Etiske retningslinjer i Norges Motorsportforbund

Norges Motorsportforbund oppfordrer alle våre medlemmer til å gjøre seg kjent med de etiske retningslinjene i forbundet. Dette ligger vedlagt som dokument. 

Vi oppfordrer også våre medlemmer, ansatte og tillitsvalgte om å bruke følgende retningslinjer i forhold til nettvett. 

 • Vær ærlig og høflig
  På nettet finnes det alle typer mennesker. Noen er arrogante, noen er egoistiske, noen er høflige og hjelpsomme. Gjør ditt for at nettet skal bli et godt sted å være.
 • Tenk over hva du skriver
  En sleivete kommentar kan gjøre mye skade, og du kan ha et mye større publikum enn du tror. Nedsettende kommentarer om andre kan få katastrofale følger, ikke bare for den det går ut over, men også for den som kommer med kommentarene. Sjikanøse kommentarer og personangrep aksepteres ikke på nettsteder/sider administrert av NMF. 
 • Vis respekt for andres person, livssyn, nasjon og rase
  Du må gjerne fremme dine meninger, men du må samtidig akseptere at mange vil være uenig med deg.
 • Vis respekt for andres åndsverk, enten det dreier seg om bilder, lyd, tekst eller dataprogrammer
  Bilder, tekster, videoklipp eller dataprogrammer på nettet kan være belagt med kopirestriksjoner. Sjekk alltid om det finnes rettigheter på materiale du videresender eller benytter i eget arbeid. Er du i tvil, spør der du hentet materialet.
 • Ikke spre pornografisk, voldelig, rasistisk eller blasfemisk materiale
  Slikt materiale utløser sterke følelser hos enkelte mennesker. Du risikerer reaksjoner mot deg som person, og du risikerer å begå lovbrudd som kan føre til tiltale og straff.
 • Meld fra om ulovligheter
  Meld fra dersom du kommer over klart ulovlige ting, enten det dreier seg om ulovlig materiale, brudd på rettigheter eller «hacking» (datasnoking).
 • Vær et forbilde 
  Man bør hele tiden etterstrebe seg å være et forbilde for barn og unge, også når det gjelder hvordan man oppfører seg på nettet.