Enduro ønsker søknader for å stimulere rekruttering

På inneværende års endurobudsjett hos NMF er det satt av opp til 50 000 kroner rettet mot rekruttering av ungdom, barn og damer/jenter. Grenleder Asbjørn Sletholt i enduro håper at det nå skal komme raske og gode søknader fra landets miljøer rundt enduro.

Enduro trenger derfor noen til å lage samlinger, treninger, og andre typer arrangementer rettet mot disse gruppene for å sikre god rekrutering.

-Vi har jo et spesielt år med corona som har lagt en demper på våre aktiviteter.  Vår idrett er selvsagt rammet av dette, men det har vist seg at det også er gode muligheter for å rekruttere.  Vår idrett har minimalt med nærkontakt, vi har god polstring og har få problemer med å følge gode rutiner rundt smittevernstiltak, sier Asbjørn Sletholt, som også er primus motor for enduro og motorsport i Grenlandsområdet.

Alle klubber , grupper og andre kan søke om midlene.  Noen av prosjektene vil bli brukt som eksempler på MSK.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av tiltaket, et enkelt budsjett og søknadsbeløp.  Det kan også søkes om midler til allerede gjennomførte samlinger/arrangementer. 

-Hovedfokus vil selvsagt være på enduro som aktivitet.  Søknadsfrist er satt til 1. oktober. Søknad på mail til a.sletholt@gmail.com , sier Asbjørn Sletholt.