Enduro inviterer til arrangørkonferanse 2019

Arrangørkonferansen i enduro er planlagt til lørdag 26. januar

Enduro med grenleder Asbjørn Sletholt ønsker velkommen til årets arrangørkonferanse.

Når: lørdag 26. januar kl 10 – 16
Sted: Bærum Internasjonale Hub, Fjordv. 1, 1363 Høvik

AGENDA

Kl 10.00 Innsjekk og registrering av deltakere
Kl 10.15 Velkommen v. grenleder A. Sletholt
Kl 10.30  Presentasjon av nytt SR Lars T. Thommasen og Are Antonsen
Kl 11.30  Kennet Bang presenterer Norsk enduro Super Serie.  Presantasjon av andre planlagte aktiviteter. 
Kl 12.00  Gjennomgang av foreløpige innmeldte løp.
Kl 12.30 Lunch
Kl 13.15  Grenkoordinator enduro, Christina Mile, gir informasjon om MITA, demonstrasjon om hvordan legge inn løp osv, hvem har tilgang til hva og hvordan dra best mulig nytte av MITA.
Kl 14.00  Oppsett av terminliste for 2019 med fastsettelse av datoer for NM og NC.  En gjør oppmerksom på at det er kun NM og NC som må låses nå og som må ta hensyn til EM og VM i den grad dette skaper problemer for utøvere som satser internasjonalt.
Kl 16.00 Avsluttes.

Påmelding til a.sletholt@gmail.com innen tirsdag 22.1.kl 16.  Det vil bli servert lunsh og derfor viktig med påmelding.  Tar du det på sparket så er det ikke sikkert det blir matservering.

Foreløpig innmelding av løp og andre typer arrangemanger,  kan gjøres til a.sletholt@gmail.com  Dette for å få de inn på foreløpig aktivitetskalender.

Lokalet har prosjektor o.l så hvis noen ønsker å presentere løp, arrangementer o.l så vil det bli mulig innenfor rimelig tid.  Fint om dette meldes inn på forhånd.

Som en del av forberedelsene til konferansen finner dere en foreløpig aktivitetsliste for sesongen 2019 i enduro. Her er det også tatt med utvalgte internasjonale løp. Vi gjør oppmerksom på at arrangører av statusløp må ta hensyn til EM.

Aktivitetskalender enduro 2019

26.01 Arrangørkonferansen 

10.02 Is kjøring Ytre Enebakk
23.02 Vinterslitern Solør

16-17.03 Päitsi/Päijänte,Finnland

06-07.04  EM i Gois, Portugal

10-12.05 XL Lagares, Poetugal (wess1)
17-19.05 Trefle Lozerien, Frankrike (wess 2)

18-19.05 EM i Brezno, Slovakia
30.05-02.06 Erzberg Rodeo, classic Australia (wess 3)

01.06 Flittig Grand Nationale
09.06 The Bahusian, Sverige (nxc) 
dato ikke satt. Classic enduro, Italia (wess 4) 
15.06 Norseman extreme enduro, Enebakk (nxc)
29-30.06 EM i Madona, Latvia

05-07.07 Stangebroslaget, Sverige
13-14.07  Battle of vikings, Sverige
30.07-04.08 Romaniacs, Romania (wess 5)

17.08 Tiurleiken
18-23.08 Six days crazy job, Bulgaria
23-25.08  NM Enduro (foreløpig arbeidsdato)

06-08.09 EM-finale i Heinola, Finland 
??.9 Kongsberg Grand Nationale
21-22.09 Hawkstone Park cross-country,England (wess 6)

05.10 Hell sprint enduro
05-06.10 Solsona classic enduro,Spania (wess 7)
12.10 103. årsmøtet, NMK Aurskog Høland
25-27.10 GGN

02-03.11 Getzenrodeo, Tyskland (wess 8)
11-16.11 Six days (ISDE) ,Portugal
16-17.11 Novemberkåsan,sverige

28.12 Hjuleenduro, Flittig.

NB: Dette er en foreløpig, ikke endelig terminliste