Endringer i Vegtrafikkloven får konsekvenser

Stortinget har vedtatt endringer i Vegtrafikkloven som får konsekvenser for all motorsport underlagt Vegtrafikkloven. Nå varsler generalsekretær Tony Isaksen (bildet) om konsekvenser.

Endringene innebærer at alle klubber som driver med med motorsykkel og snøscooter fra og med nå må søke Statens Vegvesen om tillatelse til å avholde all form for trening og konkurranse. Alle klubber tilsluttet NMF må derfor gå til denne linken for å lese informasjon om hvordan en skal gå frem for å søke https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/motorsport/.

Det er fra Statens Vegvesen oppfordret til at søknaden fra hver enkelt klubb gjøres samlet for resten av året 2021. NMF har allerede sendt inn sitt regelverk til Statens Vegvesen.

Det som er helt nytt ved de nye retningslinjene er at man ikke lenger skal søke om polititillatelse. Man skal i stedet søke Statens Vegvesen minst tre måneder før tiltaket skal avholdes. Og dette gjelder også for all form for trening.

-NMF anbefaler alle klubber å levere inn dette snarest. Dersom det er mindre enn tre måneder til tiltaket skal avvikles bør dere anmerke dette i søknaden til Statens Vegvesen og be om en meget rask tilbakemelding med eventuell godkjenning, sier generalsekretær Tony Isaksen i NMF.

Generalsekretæren sier videre.

-Har dere allerede mottatt en polititillatelse til konkurranse, så forholder klubben seg til denne. Klubben/arrangør bør snarest sørge for å sende inn søknad til Statens Vegvesen for all trening ut året. Og dersom klubben/arrangør ikke har fått tilbakemelding på søknaden, så hold likevel aktiviteten i gang. Dersom klubben/arrangør drøyer med å sende søknad, vil dette over tid kunne føre til konsekvenser, sier Isaksen.

-NMF beklager på det sterkeste at disse endringene kommer brått på, men endringene har kommet like bardust på oss som for resten av motorsporten, sier Tony Isaksen.