Endringer i NMFs etiske retningslinjer

Forbundsstyret hos NMF har vedtatt endrede og forsterkede retningslinjer hva etikk angår.

I tråd med NIFs forsterkede fokus på området, har nå NMF gjort endringer.

Disse er publisert her:

https://nmfsport.no/wp-content/uploads/2021/10/NMF-etiske-retningslinjer.pdf