Endring på lisenskort i MinIdrett

I løpet av denne uken har Norges Idrettsforbund (NIF) gjort endringer i oppsettet på lisenskortene man tar ut fra MinIdrett.

Endringen er:

  • Lisensperiode har blitt lagt til som et nytt felt der man nå ser hvilken periode/år lisensen gjelder for.
  • De har byttet ut idrettsnummer med personid.
  • Endring på NMFs logo.

Praktisk endring for utøver er at det som tidligere ble kalt “lisensnummer” er endret fra idrettsnummer til personid.

Lisenser med det gamle oppsettet er gyldige for perioden om de er betalt. Det samme gjelder også eventuelle utsendte lisenskort for 2023 og startsbestemmelser gitt for 2023.

Dere ser endringene eksemplifisert på bildet:

Har du spørsmål angående dette?

Ta kontakt med nmf@nmfsport.no