– En trist dag for båtsporten

-Båtsporten er rammet av en tragisk hendelse – og det er en veldig tung stund for mange nå. Vi jobber nå for å støtte alle som er involvert i ulykken, både de pårørende til den som har omkommet – samt til den skadede, sier generalsekretær Tony Isaksen hos NMF.

Den tragiske ulykken ved Arendal skjedde under båtracet Møkkalasset Cup. En utøver er omkommet, en annen er skadet. Arrangementet ble stoppet rett etter ulykken.

-Dette har rammet oss hardt – og vi gjør alt for å ivareta de som er hardt rammet, sier Isaksen.

-Dette har vært et tungt døgn for båtsporten og motorsporten som helhet. Det jobbes fremdeles med å ivareta både de pårørende til den døde og til den skadede utøveren. Det er mange som har tøffe stunder nå. Dette har rammet mange hardt, sier Isaksen.

Og det er et lite miljø som nå opplever tunge dager.

-Båtsporten er liten – og de fleste kjenner hverandre innen idretten. Det kommer til å bli tøft for mange i lang tid fremover. Vi føler med de som har mistet en som de har vært veldig glade i. Det er et miljø som nå sørger – og som må gjøre det som er riktig for hver enkelt, sier Isaksen.

Isaksen takker alle som har bidratt med støtte i forbindelse med den tragiske starten på sommeren.

-Samtidig må vi takke alle som bidro da ulykken inntraff. Utøvere, ledere, arrangører, kommunen med flere stilte opp da vi trengte dem som mest. De var der – og gjorde en fantastisk jobb. Dessverre mistet vi likevel en av våre, sier han.

 

TUNG BESKJED TIL NMF: NMFs generalsekretær Tony Isaksen.

Mette Moen Knutsen kjenner båtsporten ekstra godt.

-En utrolig trist dag for norsk båtsport. Vi er et lite miljø hvor alle kjenner hverandre – og nå har vi mistet en av våre, sier seksjonsstyreleder for båt innen NMF, Mette Moen Knutsen.

TUNG TID: Mette Moen Knutsen i NMF.

-Våre tanker går i dag til familien og de nærmeste berørte. Det er viktig at vi tar vare på hverandre og de som er berørte. Våre tanker går også til den overlevende etter ulykken. Det er viktig for oss at han også får den nødvendige oppfølgingen som han eventuelt vil ha behov for etter ulykken, sier Mette Moen Knutsen.

Moen Knutsen berømmer alle som stilte opp i forbindelse med ulykken.

-Når ulykken først var et faktum vil jeg berømme stevneledelsen, ordfører i Tvedestrand Kommune og kommunens kriseteam, helse og politi. Det ble satt krisestab på kort tid for å ivareta de pårørende – og kommunen stilte lokaler til rådighet slik at vi fikk tatt en debriefing med alle våre utøvere og team så raskt det var mulig, sier Mette Moen Knutsen.