Elektrisk tur på fjorden

Teknologien innen elektriske båtmotorer og batteriteknologi blir stadig bedre, og helelektriske systemer blir i stadig større grad å finnes på markedet.

For å lære mer om den teknologiske utviklingen har NMF vært en tur på sjøen sammen med Evoy, en norsk produsent av elektriske motorer.

Evoy holder til i Florø og er verdensledende innen design, utvikling og produksjon av kraftige helelektriske motorsystem, spesielt rettet mot raske båter mellom 20 og 50 fot. Tidligere har elektriske båtmotorer vært synonymt med lite kraft og lav fart, mens fremtidige systemer blir større og mer tilpasset både fritidsbruk og profesjonell bruk. Pr idag er motorer tilsvarende 300 HK tilgjengelig, og en video av Evoy sitt system kan finnes her.

I løpet av en inspirerende og en litt kjølig båttur på Oslofjorden fikk vi lære mer om Evoy, elektriske båtmotorer og deres arbeid innen det grønne skiftet.

Foto: NMF