Drammen Sportsbåt Team inviterer til Turtle test!

Velkommen til årets Turtle test i Holmestrand 22. April!

Årets turtletest på Østlandet arrangeres i Holmestrand 22. April. 

Påmeldingsfrist 8. april.

Se vedlagt invitasjon for informasjon!!