Dopingvarsel – ny varslingskanal for doping i idretten

Antidoping Norge (ADNO) lanserer en ny varslingskanal. Med Dopingvarsel gis utøvere, ledere og andre mulighet til anonymt å fortelle om kunnskap, mistanker eller bekymring knyttet til potensielle brudd på dopingbestemmelsene.

Systemet skal benyttes til å varsle om forhold knyttet til potensielle brudd på dopingbestemmelsene i henhold til Norges idrettsforbunds (NIF) lov kap. 12.
Alle som har mistanke eller kunnskap om mulige brudd på dopingbestemmelsene kan varsle. Dopingvarsel gir mulighet for fullstendig anonym og kryptert kommunikasjon med den som varsler.

Mer informasjon finner du hos Antidoping Norge. Dopingvarsel finner du på denne adressen: https://dopingvarsel.whistleblowernetwork.net