Dan Lindkjølen er ansatt som anleggskonsulent i NMF

Dan Lindkjølen som har vært en del av Anleggsutvalget er nå ansatt i NMF i en 10 % stilling.

Som anleggskonsulent i NMF skal Dan hovedsaklig jobbe med følgende: 

  • Bistå i utvikling av bærekraftige nye idrettsanlegg for motorsport, bidra til å utvikle bedre eksisterende anlegg, og fokusere på muligheten for flerbruks, og fler-greners anlegg.
  • Påse at alle idrettsanlegg for motorsport, både til land og til vanns, ivaretar alle utøvere av begge kjønn, fra de yngste rekrutter, via ungdommer i utvikling, og til eliteutøvere, samtidig som det legges til rette for å ha anlegg som egner seg for utøvere med funksjonshemning.
  • Realisere de delene av IPD som er relevante

Dan har lang fartstid i motorsporten, først som crosspappa til to gutter som har kjørt cross i 10 år fra 1999.

Samtidig som dette tok han funksjonærutdanning i NMF – aktivitetslederkurs, Trener 1 og Trener 2, samt stevnelederutdannelse.

Dan har vært med i flere utvalg i NMF. Vi kan nevne Barneutvalget, Utdanningsutvalget, samt at han var med på å etablere Integreringsutvalget.

Dan er bosatt på Kongsberg og etter hvert som barnas aktivitet avtok, var han MX Trener for klubben i byen, han er med i banegruppa og er stevneleder nasjonalt for motocross, enduro og supermotard.

Med bakgrunnen til Dan har NMF nå fått en meget kompetent person til å vurdere motorsportanlegg for de fleste grener, ferdighetsnivåer på utøvere, samt  se idrettsanlegg for motorsport ut i fra utøverens, foresattes, stevnelederens, sanitetets, og publikums sin side.

Vi ønsker Dan velkommen som ansatt hos oss i NMF.