Dalane MK med Superenduroløype

Dalane MK har fått klarsignal og kan starte byggingen av ny Superenduroløype i området ved den eksisterende EnduroCross-løypa.

– Løypa kan settes sammen med EnduroCross-løypa og ytterste del av gul løype slik at det blir en farts- og adrenalinfylt opplevelse, sier Jostein Skåvitne i Dalane MK.

De planlegger å bygge en løype med høy standard som skal ligne på de man ser i SuperEnduro world Championship serien, men selvfølgelig tilpasset nivået til de lokale førerne.

– Det fine med SuperEnduroløyper er at de kan kjøres på flere nivåer for man kan doble hinderne i høy fart etterhvert som “Billy Bolt-nivået” sitter.

Maskinarbeidet og dugnad planlegges i mars og april.