Ber om hjelp for å vise frem bredden

-Hjelp oss med å vise frem bredden i motorsporten! Det sier assisterende generalsekretær Lena Baardseth (bildet) i NMF.

Nå vil hun satse mer på sosiale medier for å få mer eksponering rundt motorsporten.

-Motorsport er en fantastisk aktivitet for barn og unge i alle aldre, og det ønsker vi å få vist frem på en enda tydeligere måte. Både gjennom gode lokale historier og med beskrivende bilder. Et av hovedmålene våre er å rekruttere flere barn og unge til sporten. Skal vi klare det, så må vi vise frem at vi har aktiviteter det er gøy å være med på, at vi har et godt sosialt miljø og at vi er åpne for å ta imot nye medlemmer, sier Lena Baardseth.

Og hun håper på drahjelp fra klubbene.

-Klubbene er hjertet i organisasjonen og det er her aktiviteten foregår. Derfor trenger vi hjelp fra deg som medlem til å dele de historiene og bildene med oss for at NMF skal kunne få spredd disse historiene til et større publikum, sier Baardseth.

-Instagram er valgt som hovedkanal for rekrutering av flere barn og unge, da målgruppen bruker denne kanalen. Siden dette er en bildebasert kanal, så trenger vi bilder fra klubbene som viser frem at motorsport er;

  • Spennende, tøff og morsom med aktiviteter for barn og unge
  • Har godt sosialt miljø (gjerne spesielt for barn og unge)
  • Høy fart og stor takhøyde under trygge rammer
  • Tilbud til alle – uavhengig av alder, fysikk med mer
  • Skaper både mestringsfølelse og motivasjon
  • Sunn aktivitet for de som trenger å utfolde seg
  • Inkluderende fellesskap

Det sier Lena Baardseth hos NMF.

Nå vil hun ha bilder og øyeblikk.

-Vi vil veldig gjerne ha disse bildene tilsendt på nmf@nmfsport.no og merket mailen med #historier21, sier Baardseth.

-Tar du bilder av barn er det viktig med samtykke fra foreldre eller andre foresatte/verger for at vi får tillatelse til å bruke bildene, ref. GDPR-regelverket. Noen klubber har sikkert allerede ved innmelding fått foreldrene til å signere et godkjenningsskjema, men hvis ikke det er en del av rutinen så finnes det et nedlastbart skjema fra NIF her: https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/2aca1931def74a5a8433dfd3b48cc875/samtykkeerklaring-publisering-bilde-og-film-av-barn.pdf

Det forteller Lena Baardseth.