Begjæring om midlertidig forføyning avvist i tingretten

Flere roadracingførere har begjært midlertidig forføyning knyttet til regelverket i roadracing 2019.

I saken som har vært oppe i Drammen Tingrett, ble saksøkernes begjæring avvist.

På bakgrunn av denne tvisten, vil seksjonsstyreleder i motorsykkel, Cato Ove Karlsen, informere og ta saken opp på nytt i seksjonsstyre umiddelbart.

Nærmere informasjon vil komme så snart dette er behandlet i seksjonsstyret.