Baneinspeksjonsprosedyrer for Motocross, ATV, Speedway og Snowcross

Alle baner og anlegg krever inspeksjon med jevne mellomrom. Det som gjelder for de fleste er en 3-årig syklus, og godkjenning av et anlegg varer i 3 år. Innenfor grenene Motocross, ATV, Speedway og Snowcross er det opprettet en egen gruppe av inspektører som foretar inspeksjon.

Anleggseier er selv ansvarlig for å bestille inspeksjon i god tid før godkjenningen utløper, og for nye anlegg er det viktig å opprette dialog med inspektør i en så tidlig fase som mulig.

Prosedyre for baneinspeksjon;

  1. Fyll ut bestillingsskjema og send til nmf@nmfsport.no (trykk her)
  2. Når NMF mottar bestillingsskjema, sendes dette til en ko-ordinator som fordeler oppdrag blant inspektøren
  3. Baneinspektøren tar kontakt med klubben direkte for å avtale tid.
  4. Når inspeksjon er utført sender baneinspektør rapport (se flytskjema)
  5. NMF utsteder banelisens når dokumentasjon er mottatt fra baneinspektør og faktura for inspeksjon er betalt.

Priser for baneinspeksjon;

Kr.5.000,- fast pris for bane A-B-C-D

For kategori E- treningsanlegg gjelder egne avtaler med banegruppa for MX,ATV, Speedway og Snowcross. Dette skal være gratis for nye klubber for å gi starthjelp, eller for klubber som ønsker å komme i gang på nytt område.

Spørsmål om baneinspeksjoner sendes nmf@nmfsport.no