Både hjemme og borte for NMF-administrasjonen

Administrasjonen forholder seg til smittevern-regler!

NMF-administrasjonen forholder seg til koronasituasjonen og de smittevernregler og råd som gjelder. De siste månedene har det stort sett vært hjemmekontor. Nå blir det noen endringer.

-Vi har jobbet hjemme frem til nå nylig, mens det samtidig har vært valgfritt å benytte kontoret. I sommer har det vært maksimalt tre personer på kontoret samtidig. Vi har fra uke 32 laget en plan for tilstedeværelse på kontoret, sier assisterende generalsekretær Lena Baardseth (bildet) hos NMF.

Lena Baardseth i NMF. Foto: NMF.

Mandager kan administrasjonen velge om de vil være på kontoret i Sognsveien eller hjemme. Tirsdager og onsdager må man være på kontoret. Mens torsdager er merket «bør», er det «kan» på fredager.

-Ansatte i risikogruppen kan velge å jobbe hjemme, og er ikke på kontoret hvis de er avhengige av kollektivtransport. Når vi alle (9) er til stede tirsdager og onsdager benytter vi større møterom en normalt, slik at vi klarer å holde en meters avstand, samt at vi har tilgjengelig sprit som vi benytter hver gang vi har vært i kontakt med overflater i fellesareal, dørhåndtak, toalettanlegg etc, sier Lena Baardseth.

Det legges til rette for at smitteregler skal overholdes.

-Vi har vask av kontorlokalene hyppigere enn normalt og følger nøye retningslinjer fra regjeringen og NIF. Vi mener selv vi er flinke til å ta hensyn, og synes derfor det er stor verdi i og møtes på kontoret igjen, både i forhold til det sosiale miljøet og ikke minst i forhold til kompetanseoverføring kolleger imellom. Denne malen følger vi inntil regjeringen kommer med nye retningslinjer, forteller Lena Baardseth.