Avsatte midler til barneaktivitet

Snøen smelter sakte men sikkert, og mange klubber er i gang med planleggingen av aktiviteter for barn.

Listebilde: Team Sagvåg

I budsjett/handlingsplan for seksjon MC er det i 2019 sesongen satt av 100 000,- kroner til en pott som klubbene kan søke midler fra. Midlene skal brukes til barneaktiviteter. Det vil bli fordelt midler etter søknad i to omganger. Halvparten deles ut første halvår, og resten andre halvår 2019. Man kan få dekket hele eller deler av beløpet man søker om. Dog kan man ikke forvente garanti om at man får tildelt midler, da det kommer an på både mengden og kvaliteten på søknadene som kommer inn.

For å søke må følgende kriterier være på plass:

  • Aktiviteten må være avholdt før man søker, og det må ligge dokumentasjon ved søknaden i form av treningslogg eller lignende for å vise deltakelsen.
  • Aktiviteten må ha vært for barn. Enten eksisterende medlemmer eller nye.
  • Benytt vedlagte søknadsskjema.

Søknadsfrist pulje 1: 21.juli 2019
Søknadsfrist pulje 2: 17.november 2019

NMF ønsker å dele informasjon om aktivitetene som blir sendt inn i form av noen «best practice» nyhetssaker. Bilder av aktivitetene og annen dokumentasjon gjør det enklere for seksjonen når innkomne søknader skal vurderes. Husk rutiner for samtykke når man tar bilder av barn 
Retningslinjer for deling av bilder

Lykke til med barneaktivitetene i 2019!