Avholdt generalforsamling i UIM

Årets generalforsamling i det internasjonale båtsportforbundet Union Internationale Motoautique (UIM) ble avholdt i Fujairah (UAE) 17.-23. oktober sammen med feiringen av forbundets 100 års jubileum. Norges Motorsportforbund (NMF) var til stede med seksjonsstyreleder Båtsport Mette Moen Knutsen (Tvedestrand) og visepresident Per Christian Skoglund (Drammen) i spissen sammen med representanter fra ulike komiteer og administrasjonen i NMF.

 

I løpet av uken har det blitt avholdt flere møter i de ulike komiteene, før plenumsmøtet lørdagen og selve generalforsamlingen på søndagen. Generalsekretær i NMF Tony Isaksen hadde blitt bedt om å holde ett innlegg i plenumsmøtet om bærekraft og fremtiden for motorsporten og båtsporten.

I komitémøtene var temaene oppsummering av sesongen 2022, regelendringsforslag og forberedelser av sesongen 2023. De norske representantene deltok i alle møtene og var aktive i de ulike debattene. I Norge er dessverre båtsporten for tiden en liten sport, men i internasjonal sammenheng sitter vi i førerseter med internasjonal deltakelse og prestasjoner innenfor idretten, samt i den politiske debatten. Norges Idrettsforbund (NIF) opprettet i 2021 en ordning hvor særforbundene kan søke om midler til å jobbe med kandidater som ønsker å stille til valg for internasjonale verv. NMF og båtsporten benyttet seg av denne muligheten og fikk tildelt midler som gjorde at de kunne satse på nye personer inn i sentrale internasjonale posisjoner.

«Etter å ha deltatt på vårmøtet i april var det nå fint å møte alle igjen med oppsummering av 2022 og planleggingen av 2023, forteller Per Christian Skoglund. Jeg er ydmyk over tilliten jeg først fikk av båtsporten her hjemme og at jeg nå er valgt inn i Offshore komiteen. Å skulle overta her etter Harald Halvorsen (Tvedestrand) som er en nestor innenfor offshore er «store sko» å skulle fylle, men jeg skal gjøre mitt beste og kommer til å fortsette med å samarbeide med Harald og benytte meg av hans kunnskap når det er nødvendig. Jeg ser nå frem til å starte med jobben og jeg skal gjøre mitt beste for utvikling av sporten, avslutter Skoglund.»

Seksjonsstyreleder Mette Moen Knutsen forteller at hun er stolt av det arbeidet norsk båtsport gjør i forbindelse med det Internasjonale idrettsarbeidet. Dette er et krevende arbeid som til tider krever mye tid og ressurser. «Jeg er glad for at vi har flere dedikerte personer som ønsker å bruke av sin tid på dette arbeidet. Vi ser at det er viktig at vi sitter i «førersetet» når avgjørelser skal tas. Noe kritikk vil en alltid få når en velger og bruke personer og økonomiske midler til arbeid som dette, men da er det godt å også ha NIF med seg som støttespiller. Jeg er selv valgt inn i en komité som vi nå ikke har direkte aktivitet i her i Norge, men vi ser allikevel nytten av de knytninger en slik posisjon gir, fortsetter Moen Knutsen. Norge har nå tre personer inn i sentrale verv. I tillegg til meg selv har vi med Per Christian i Offshore og Lars Magne i Aquabike. Jeg vet vi alle vil gjøre det beste for å ivare ta utøverne og de Norske interessene i dette arbeidet, avslutter Mette Moen Knutsen.»

Norges Motorsportforbund, seksjon båtsport, har etter generalforsamlingen følgende valgte personer i UIM:

  • Medlem Cominoff (offshore): Per Christian Skoglund
  • Medlem Pleasure Navigation. Mette Moen Knutsen
  • Medlem Aquabike: Lars Magne Drange

 

Foto: Fujairah International Marine Club