Arrangør- og rekrutteringskonferanse

Thon hotell Oslo airport, Gardermoen 26-27. mai 2018

NMF seksjon Snøscooter inviterer klubber og tillitsvalgte til Arrangør- og rekrutteringskonferanse 26. og 27. mai 2018, se høyere kolonne for invitasjon.