Årets Julekalender med Team Vold Gunvaldsen

Da nærmer det seg adventstid og Team Vold Gunvaldsen ringer julen inn med årets julekalender! Kalenderen er utstyrt med flotte gevinster levert av lokale bedrifter og sponsorer her på Sørlandet.

Vi i Team Vold Gunvaldsen er veldig hjemmekjære, og vi heier på alle lokale tiltak som gjør Lillesand til et bedre sted. Julen handler om å gi, og vi donerer 10% av overskuddet av kalender-salget til Lillesand Ressurssenter – ROM Agder, sier Jarand-Matias Vold Gunvaldsen. Midlene skal brukes til å holde et arrangement rettet mot barn og unge med fokus på mental helse i Lillesand.

Lillesand Ressurssenter er et lavterskel samtaletilbud der hvem som helst kan komme med sine store og små hverdagsproblemer. De kan også evnt. formidle kontakt til videre hjelp. Ressurssenteret holder til på Fargerike på Tingsaker. Ressurssenteret drives i samarbeid med ROM—Agder (Råd og Muligheter), Mental helse og Lillesand kommune.

fra venstre: Roy Tømte (Leder i Lillesand Resurssenter), Jarand-Matias Vold Gunvaldsen, Anne Giljebrekke (tidl. leder av Lillesand Resurssenter)

 

Foto: Team Vold Gunvaldsen