Arbeidsmiljøundersøkelsen er ferdig

Stamina Census presenterte sin rapport om arbeidsmiljøet i administrasjonen for forbundsstyret den 26. februar. Forbundsstyret vedtok å gjennomføre en analyse av arbeidsmiljø etter at tidligere verneombud rapporterte om krevende arbeidsmiljø den 12. oktober i høst. Stamina Census har spesialkompetanse på denne type analyser og har intervjuet ledergruppen, tidligere og nåværende verneombud, tillitsvalgt og to medarbeidere. Alle medarbeiderne fikk tilbud om å delta i undersøkelsen. I tillegg har fem styremedlemmer deltatt i intervjuundersøkelsen. Forbundsstyret gav administrasjonen allerede i høst rammer for å styrke kompetanse og bemanning, og fungerende generalsekretær har igangsatt innledende prosesser og tiltak. Resultatene fra rapporteringen til Stamina Census vil bli behandlet i forbundsstyret 12. mars, og endelig handlingsplan vil bli utarbeidet. Både tinget og forbundsstyret vektlegger åpenhet og vil gi ytterligere informasjon så snart rapporten er ferdig behandlet. Rapporten inneholder personsensitiv informasjon og vil bli behandlet i henhold til gjeldene personvernlovgivning og interne regelverk i NMF og NIF.