Åpningstider administrasjonen jul pg nyttår 2019

Kontoret er delvis bemannet mandag 16.12 – 20.12

Kontoret er stengt fra mandag 23.12 – onsdag 01.01

Fra torsdag 02.01 er det vanlige åpningstider igjen.