Åpning av ny motocrossbane i Hardanger

Hardanger Cross og Trialklubb åpnet offisielt sin motocrossbane søndag 19. august. Tilstede var ordførerne fra både Ullensvang og Odda. Fra NMF stilte Line Karlsen og Conrad Rye-Holmboe. Conrad har støttet dette miljøet siden begynnelsen i 2008 da noen ildsjeler satte igang planlegging for å bygge klubbmiljø og bane. Rundt 20 førere, både barn ungdommer og voksne demonstrerte denne aktiviteten for de ca 100 tilskuerne som møtte opp. Målet for klubben videre er nå å utvide tilbudet til å gjelde trial også.