Åpent dialogmøte utsatt til 07. mai 18:00

Monolog på opptak fra Tony og Emilie kommer fortløpende.

Grunnet tekniske problemer med programvaren Microsoft teams, fikk vi ikke gjennomført dagens åpne dialogmøte. Dette er både trist og uheldig. Tony og Emilie tar opp møte som en monolog nå. Så fort denne er klar vil den bli lagt tilgjengelig på hjemmesiden.

Vi flyttet dermed dialogmøte til torsdag klokken 18:00. Da har regjeringen kommet med nye retningslinjer og det vil igjen bli mulighet til å stille spørsmål.