Åpen Time torsdag klokken 17:00

Åpen Time på torsdags ettermiddag!

Kommende torsdag – 17. desember – er det igjen duket for Åpen Time med NMF og dets medlemmer på Microsofts Teams. Det blir flere aktuelle saker på dagsordenen.

-Utgangspunktet er det skal handle om aktuelle saker. Det være seg status etter forbundsstyremøtet med mer, sier generalsekretær Tony Isaksen (bildet).

Agendaen blir nå som følgende:

  • Status etter vedtak i Forbundsstyret 16. desember
  • Dagsaktuelle saker herunder
    • IKT – praktisk rettet mot klubb
    • Lisens informasjon – “Kom og prøv”
    • Kvalitetsklubb
  • Spørsmål

Slik blir du med på Åpen Time:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MGM3ZjI2MGEtYTE2NC00MjEyLWI4MDMtZDE5ZjM0M2Y4YTcy%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252231fc6a0f-b9dd-4e47-891c-a0f45bed919f%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=88616312-e8ba-4117-8b9c-d94f817d56d4&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true