Åpen time tirsdag 31. mars

Det nærmer seg Åpen Time med Norges Motorsportforbund!

Da er det klart for Åpen Time nummer to tirsdag 31. mars fra klokken 16:00 til 17:00 i regi av NMF.

Her vil det informert om dagsaktuelle saker – og møtet vil i sin helhet bli streamet.

-Dette er et av flere tiltak vi gjør for å bidra til bedre kommunikasjonsflyt til våre medlemmer og jeg håper at flest mulig har anledning til å delta på møtet, sier generalsekretær Tony Isaksen.

For de som ikke har anledning vil møtet bli tatt opp og lagt ut på våre nettsider i etterkant.

Under møtet ber vi om at alle slår av mikrofon og video. Har du spørsmål kan dette skrives i chatten.

Her er linken til møtet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2U0MTE2YmYtYzFkMi00NjE4LWJjYmItNzM2OTBhNTdhNTM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2c%22Oid%22%3a%222d809b89-4054-4bab-85be-008b65937beb%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Agenda for møtet er som følgende:

Velkommen
• Administrasjon – status
• Lisensmodell – evaluering og prosess
• MSK/Årsmøter/Forbundsting – tid og sted
• Strategi – status på arbeidet, involvering fra klubbene, tidsplan
• Endring medisinsk reglement for MX
• Markedsreglement
• Markedsavtaler
• Moderniseringsprosessen Norges Motorsportforbund
o Toppidrett
o Status på IKT prosjektene. Fremdrift siden forrige åpne time, kursing
o Nettside – nyhetssaker og hvilke funksjoner prioriterer vi fremover
o E-læring status og kursing
o Robuste klubber – Kvalitetsklubbprosjektet
 Pilotklubber
 Mandat regioner – under utvikling
 Kursing – gratis kurs
• Korona-situasjonen – status/tiltak/vedtak