Åpen time + Q&A 14. mars


Mange av spørsmålene som kom inn under Åpen time er spørsmål som klubbene normalt skal kunne svare på. Om det er slik at det er temaer
 klubben ikke kan nok om så ber vi klubben om å ta kontakt med administrasjonen på mail nmf@nmfsport.no.

 

Spørsmål om Forbundsting 2023

Det er mye logistikk og planlegging når et slik arrangement skal avholdes. Dermed har det vært en påmeldingsfrist hvor delegater har hatt mulighet til å melde seg på. Påmelding er til for å planlegge og legge til rette for alle. Fristen har nå utløpt, og vi kan dermed ikke garantere for at det er plass på hotellet til flere. Om dere ønsker å melde dere på fram til tinget, ta kontakt med oss på mail om det, så kan jeg se hva vi kan gjøre. Alternativt kan man kontakte hotellet direkte og høre om det er plass.

Det er mulig å møte opp direkte til tingforsamlingen, men om tinglokalet er fullt kan vi ikke garantere at det er plass til alle. Derfor har påmeldingsfristen en verdi for samtlige.

Hva er reiseutjevning?

Det forståelig at det for noen klubber er dyrt og delta på MSK og Ting. Det ønskes høyest mulig deltagelse uavhengig av hvor klubbene ligger geografisk. Det ble derfor vedtatt på et tidligere ting, at reisekostnader skal fordeles mellom klubbene når de deltar. Det betyr at de som bor nærme betaler for de som bor lengere unna. Denne fordelingen regnes ut basert på billigste reisemetode fra A-B. Fordelingen blir publisert på NMF sine nettsider, hvor alle klubber kan kommentere eventuelle feil i utregningen. De som skal støtte andre klubber sine reisekostnader, vil motta en faktura. Mens de som er tildelt støtte vil få dette overført på konto.

 

Reisefordeling

Vi har fått inn et spørsmål knyttet til det jeg nettopp svarte ut: ressursfordeling er en veldig bra ordning, men jeg har en bønn om at oversikt blir sendt ut umiddelbart etter MSK med kort frist for tilbakemelding slik at klubbene kan motta og betale fakturaen på aktuelt regnskapsår.

Vi skal selvfølgelig tilstrebe å få det til. Blir litt annerledes med tinget som skjer i april når det avholdes tildligere på året. Vi etterstreber å gjøre det så enkelt som mulig.

 

KURS og utdanning

I forbindelse med kurs. Det er ikke alltid så lett å vite om jeg rekker å være med på kursene dere setter opp. Når er egentlig siste frist til å melde seg på?

Det kommer an på når kurset avholdes, men er alltid senest 24 timer før kursstart. Om kurset avholdes på lørdag kl. 10, er fristen fredag kl. 10. Er kurset på søndag, er fristen fredag. Det er viktig at fristene overholdes, da vi ikke kan garantere etterpåmelding samme dag som kurset.

 

Jeg skal delta på webinar/kurs, når får jeg tilsendt kurslink? 

Teamslink til kurs og webinar sendes ut til påmeldte deltagere etter at påmeldingsfristen har gått ut. For de aller fleste betyr det at kurslink kommer samme dag som kurset innen kl. 16 eller på en fredag om kurset er i helgen. NB! Dere mottar link på eposten som dere har registrert i Min idrett. Påse at riktig epost ligger inne i systemet. Noen har opplevd å få epost i søppelposten, så sjekk gjerne der i forkant av kurset.

 

Hvor finner jeg kurs?

Du finner det i vår kursoversikt som er en blå boks på hjemmesiden.