Åpen Time kommende torsdag

Torsdag 12. mai er det satt opp Åpen Time i regi av Norges Motorsportforbund.

Klokken 09:00 torsdag 12. mai er det klart for første Åpen Time etter påsken. I tillegg til oppsummering fra siste forbundsstyremøte, er det flere spennende temaer for klubbene på agendaen, blant annet visning av nytt anleggsregister.

Her er dagsorden for Åpen Time på torsdag:

  • Saker fra Forbundsstyremøte 11. mai
  • Nytt anleggsregister
  • Orientering NM-veka sommer 2022
  • Søknadsprosess nasjonale konkurranser 2023
  • Motorsportkonferansen og seksjonsårsmøter 2022

Link til møtet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWE4ZWMxZDktODBjZi00ZjZiLTlkODAtMTI2Njc5OTA4MjBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2c%22Oid%22%3a%22dfd9b7b3-010d-45b4-b1c8-b19e9f56f4f4%22%7d