Alternativ videopresentasjon av dagens avlyste dialogmøte

På grunn av tekniske problemer med microsoft teams ble dagens åpne dialogmøte utsatt. For å få ut den viktigste informasjonen har vi laget en videopresentasjon med temaene som skulle gjennomgås. Nytt åpent dialogmøte er satt til torsdag klokken 18:00.