Aktivitetsleder 2 kurs på torsdag!

På torsdag holder vi del 2 av aktivitetslederkurset. Det blir en digital samling der vi går enda dypere inn i tematikken og modulene fra det første kurset.

Les mer om kurset her!

Kurset er for de som ønsker å stå som aktivitetsledere i Norges Motorsportforbund, og dermed kunne være leder for organiserte aktiviteter for barn. Man må også være aktivitetsleder for å være ansvarlig for personer som kjører med opplæringslisens.

Aktivitetslederen skal etter endt kurs

  • Kunne fungere som en god ambassadør for motorsporten, og kunne lede organisert aktivitet på en god måte for alle som deltar i klubbens motorsportaktivitet.
  • kunne bruke variasjon når man avholder organiserte treninger slik at utøvere kan oppleve mestring og glede innen motorsporten.
  • være kjent med grenens særregne behov i utøvelsen av idretten.
  • være lojal mot de lover og regler som til enhver tid gjelder for aktuell seksjon/gren, med den hensikt at alle utøvere og foresatte skal kunne føle seg trygge når aktiviteten foregår.