Ajourført koronaveileder fra NMF er klar

Nå med ajourført informasjon!

Det nærmer seg etter hvert normal aktivitet – og nede på siden finner du den nye og ajourførte koronaveilederen fra NMF – etter ny informasjon fra helsemyndighetene sist fredag.

-Jeg er glad for at det nå er åpnet opp for tilnærmet normal aktivitet innenfor Norges Motorsportforbund sine grener hvor myndighetene skiller på trening og konkurranser/arrangementer, sier generalsekretær Tony Isaksen i NMF.

Generalsekretær Tony Isaksen i NMF. Foto: NMF.

-Uavhengig av hvilken type aktivitet det gjelder så er det en øvre grense på maksimalt 200 personer innenfor Norges Motorsportforbund sine aktiviteter, presiserer Tony Isaksen.

Her er linken til ny koronaveileder fra NMF: