Æresmedlem Ørnulf Ranger med gaver til båtsporten

Ørnulf Ranger har forært pengegaver både til NMF og Outboardklubben for å fremme rekruttering og ungdommens utviklingsmuligheter i båtsporten. Forbundet har mottatt 40.000 kroner.

Det vil bli vurdert om det skal etableres et fond e.l. for å ivareta de ønsker den 102 år gamle båtsportnestoren har for fremtidig satsing for å gjøre det attraktivt for ungdom å satse på den idretten som har gitt han mye glede gjennom et langt liv. I tillegg har Ørnulf Ranger også gitt en flott propell som han ønsker at forbundet skal benytte som premie eller ved en prisutdeling.

Det rettes stor takk til den spreke og entusiastiske Ørnulf Ranger.