Administrasjonen flytter til Ullevål

På forbundsstyremøte 10. august ble det vedtatt at administrasjonen flytter fra Drammen til Ullevål Stadion

Selve flyttingen vil skje i løpet av høsten, og er et ledd i omstruktureringen i Norges Motorsportforbund.

Begrunnelse for hvorfor valget falt på Ullevål:

NIF / Idrettens hus, Ullevål, Oslo Idrettens Hus på Ullevål huser 34 særforbund. I tillegg er det 14 særforbund i tilstøtende lokaler. Totalt 48 særforbund under NIF har sine forbundskontorer på Ullevål, herunder store forbund som Norges Fotballforbund, Norges Skiforbund mv. Norges Idrettsforbund og Antidoping Norge har også sine lokaler på Ullevål.

Miljøet på Ullevål tilfredsstiller på alle måter kravene til komplementære miljøer og her finner vi store deler av idrettsmiljøet i Norge konsentrert på et lite området. I umiddelbar nærhet, i Sognsveien, finner vi også Olympiatoppen, Idrettshøyskolen og Toppidrettssenteret på Sogn.

Idrettens Hus på Ullevål tilbyr moderne lokaler i et fellesskap med et stort utvalg av andre særforbund og de viktigste sentrale organisasjonene innen norsk idrettsbevegelse. Her vil NMF få tilgang på ressurser og kompetanse innenfor topp- og breddeidrett. Det vil bli enklere å drive effektivt utviklingsarbeid i NMF gjennom at man har enkel tilgang til det mest omfattende og beste toppidrettsmiljøet i Norge, muligheter for å drive prosjekter i samarbeid med andre forbund og ikke minst at ressursdeling i prosjekter vil gjøre NMF i stand til å gjennomføre utviklingsarbeid forbundet ellers ikke ville ha anledning til.

Samhandling med andre forbund og NIF kan omfatte områder som marked, ressursdeling, kompetanseoverføring, kommunikasjon, strategi, IT, toppidrett mv. på tilsvarende nivå som NMF har behov for.

Prosjektet mener at det ligger betydelige gevinster i en samlokalisering på Ullevål og at NMF vil få en unik mulighet til å utvikle Norsk motorsport til det beste for medlemmer og medlemsklubber på Ullevål. Uformelle møteplasser vil også gi ansatte i NMF muligheten til å bygge nettverk og kompetanse.

Idrettens hus har store bygningsmasser og vil kunne tilby tilpassede løsninger dersom NMF skulle få endret behov. Lokalene fremstår som moderne, effektive og trivelige. Ved et leieforhold vil felleskostnader dekke funksjoner som sentralbord, kontormaskiner (inkl. forbruksartikler som papir mv.), vask av egne kontorer og fellesarealer, alt av strøm, posthenting og levering, mottak av alle pakker, fri tilgang til møterom, kantine med særdeles gode priser for de ansatte, bedriftsidrettslag med trimrom mv. Omfanget av tjenester tilfredsstiller alle de viktigste behovene til NMF og vil i tillegg gi ansatte i NMF et inspirerende og utviklende miljø å jobbe i.

Vi sees på Ullevål fra 1. oktober!