Høringsdokument Organisasjonsendring

Høringsdokument Organisasjonsendring i NMF

Norges Motorsportforbund med et høringsdokument rundt organisasjonsendringer. Høringsdokumentet ligger vedlagt under i nyhetssaken.

Forbundsstyret ønsker tilbakemeldinger på dette og ønsker at dette dokumentet blir behandles i klubbstyret og at tilbakemeldingene sendes inn via besvarelsesmalen som ligger med under.

 

Svarfrist for høringen er 31. desember 2022 og høringssvaret sendes inn til NMF på nmf@nmfsport.no med emnefelt «Høringssvar».

 

I tillegg vil det fremover bli mulig med muntlige høringer der man også kan komme med tilbakemeldinger. Dette vil det komme mer informasjon om senere.

 

Høringsdokument Organisasjonsendring NMF

Mal for høringsbesvarelse