400 nye ladepunkter for båt

Gjennom et nytt EU-prosjekt skal det settes opp 400 nye ladepunkter for el-båter fra Göteborg i Sverige til Kristiansand i Norge. Med en utpreget båtkultur og et høyt antall havner og mariner har regionen gode forutsetninger for en effektiv omstilling i forbindelse med elektrifisering. Det norsk-svenske el-båtladingsprosjektet skal etablere et ladestrekk for el-båter i fritidshavner mellom Göteborg og Strömstad inn i Oslofjorden og videre sør på den andre siden av Skagerak til Kristiansand.

En naturlig positiv konsekvens av at det finnes flere ladepunkter er at det vil bli enklere å drive med elektrisk båtsport. Det blir spennende å se hvordan vi i motorsporten kan utnytte den nye ladeinfrastrukturen og samtidig utvikle den elektriske båtsporten i sin helhet her i Norge. Vi kan sette oss hårete mål som at det skal bli organisert E1 World Electric Powerboat Series med norske byer eller norsk natur som bakteppe. Det hadde vært noe!

I 2020 lanserte UIM (Union Internationale Motonautique, det internasjonale idrettsforbundet for båtsport) verdens første elektriske powerboat championship med planer om en global serie på hav og vann for å bidra inn i det grønne skiftet gjennom elektrifisering av båtsporten. Les mer om E1 Series her!

Deltakere i el-båtladingsprosjektet er Business Region Göteborg och Innovatum Science Park, Agder Fylkeskommune, Fyrbodals Kommunalförbund, Göteborgsregionens fritidshamnar AB, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Lysekils Energi Vind Aktiebolag, Lysekil Kommun, SSPA Sweden AB, Arendal kommune, Lydløs, Universitetet I Sørøst-Norge. go:LEIF medfinansieras av Europeiska unionen Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak og insatsområdet Grön omställning.