3 230 millioner til spilleformål

Regjeringen har fordelt 3 230 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål i 2021. Beløpet er 369 millioner mer enn i fjor, skriver regjeringen i en pressemelding.

Aldri er det blitt tildelt mer penger til idretten enn i år.

1 568 millioner er fordelt til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene. Dette beløpet er 131 millioner høyere enn i fjor.

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/3-230-millionar-kroner-til-idrettsformal-i-2021/id2848112/