20 000 til hver av pilotklubbene

Midler til pilotklubbene i Kvalitetsklubbkonseptet!

NMF tildeler midler til pilotklubber i Kvalitetsklubbskonseptet.

NMF har gleden av å utbetale 20.000 kr til pilotklubbene, som har vært aktiv i utformingen av Kvalitetsklubbkonseptet gjennom 2020.

Breddesjef i NMF, Erik Rønstad (bildet), takker alle klubbene for deres store engasjement for utvikling av norsk motorsport, og for å tilrettelegge for god aktivitet lokalt for alle aldersgrupper.

-Pilotklubbene har vært viktige sparringspartnere for både NMF og på tvers av klubbene, sier Rønstad.

Følgende klubber får tildelt 20.000 kr:

  • Flittig Motocross & ATV
  • NMK Elverum
  • Skiptvet Motoraktivitetsklubb
  • Snillfjord Motorklubb
  • Enebakk Motorsportklubb

-Kvalitetsklubb skal støtte opp under utviklingsarbeidet i klubbene og samarbeidet mellom medlem, klubb, region, idrettskrets og forbund. ​Målet er å stimulere til god klubbutvikling. ​Klubber som har fokus på kvalitet er bedre rustet til å skape god aktivitet for medlemmene. Dette innebærer: klubbdrift, trenere, ledelse, arrangement, aktivitetstilbud og anlegg. ​Klubbene skal ha mulighet til å drive godt og effektivt, uavhengig av størrelse og ambisjonsnivå. NMF skal arbeide for flere veldrevne og solide klubber med gode mottakerapparat, forteller breddesjef Erik Rønstad hos NMF.

Fra 2021 så ønsker vi å utvide gruppen med pilotklubber, så her er det bare å ta kontakt med nmf@nmfsport.no

Foto: NMF