Ny samarbeidsavtale mellom NMF og Olympiatoppen

Norges Motorsportforbund (NMF) og Olympiatoppen er glade for å kunngjøre inngåelsen av en samarbeidsavtale som skal styrke satsingen på norsk motorsport.

Avtalen, som omfatter tre utvalgte grener: trial, motocross og enduro, har som mål å optimalisere prestasjonene til NMFs utøvere/lag i kommende mesterskap. Samarbeidet bygger på den norske toppidrettsmodellen, der særforbundenes landslagsmodell står sentralt.

Gjennom en tett og forpliktende dialog skal partene stimulere og utvikle landslagsmiljøene i motorsporten for å optimalisere arbeidet til landslagene. Fokus vil være rettet mot de tre kjerneoppgavene i toppidrettsarbeidet: daglig treningskvalitet, relasjoner i prestasjonsteamene og konkurranseforberedelser og -gjennomføring. Målet er å styrke prestasjonsnivået og posisjonere norske utøvere i verdenstoppen.

– Norges Motorsportforbund er svært fornøyd med å inngå denne samarbeidsavtalen med Olympiatoppen. Vi ser frem til å dra nytte av deres ekspertise og erfaring for å styrke utviklingen av våre utøvere og landslagene våre, sier Tony Isaksen, generalsekretær i Norges Motorsportforbund.

– Vi gleder oss til å definere konkrete prosjekter sammen med motorsportforbundet til det beste for utviklingen av topputøvere i grenene trial, motocross og enduro. Vi har tidligere jobbet sammen med forbundet rundt utviklingen av stipendutøvere. Nå går samarbeidet over i en annen mer offensiv fase. De gleder vi oss til, sier Tore Øvrebø, Toppidrettssjef Olympiatoppen.

Partene er forpliktet til å opprettholde en tett og god dialog gjennom hele samarbeidsperioden for å sikre et konstruktivt og vellykket samarbeid.

relaterte innlegg

tony
fim awards
NM-Veka Speedcross
Skroll til toppen