Midlertidig skjerpelse fra forsikringsselskapet

Midlertidig skjerpelse av forsikringsvilkårene for lisenser!

NMF har fått melding fra sitt forsikringsselskap om at forsikringsvilkårene er blitt skjerpet i forbindelse med corona-situasjonen.

-For utøvere som i forbindelse med konkurranse/trening er på reise til «røde land» vil forsikringen gjelde for død, invaliditet m.v., men ikke reiseforsikringsdelen; Reisesyke og Hjemtransport, skriver forbundsadvokat Geir Lilletvedt (bildet).

-På reiser til «grønne land» gjelder forsikringen fullt ut, også dersom landet blir «rødt» mens man er ute. Men da må den reisende regne med karantene ved hjemkomst Norge, presiserer Lilletvedt.

Denne skjerpelse gjelder spesielt de som har internasjonal lisens og skal utenlands, men vil også gjelde de som reiser utenlands med nasjonal lisens.

NMF oppfordrer alle som allikevel akter å reise utenlands om å hente ut sitt europeiske helsetrygdekort.

Se link under:https://www.helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort/

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen