Klubben i mitt hjerte

Robuste klubber er et av Norges Motorsportforbund sine viktigste fokusområder. Etter samtaler med ulike særforbund som allerede kjører egne klubbutviklingskonspeter, samt flere Idrettskretser, så har administrasjonen utviklet en kvalitetsklubb konsept, som i hovedtrekk beskriver klubbutvikling, organisering/klubbdrift, samt sport/aktiviteter. Under er konseptet beskrevet.

Mål for Kvalitetsklubb

 • I Kvalitetsklubb er det prosessen i seg selv som er viktig. Utviklingen bør skje i nær tilknytning til aktiviteten i klubben, med et sterkt eierskap til prosessen. Slik bygges kontinuitet og kultur – hvor «Klubben er sjef, for sånn gjør vi det hos oss».
 • Klubben skal bli kjent med sitt behov for kompetanseutvikling
  • Med kompetanse mener vi: utdanning, klubbutvikling og integrering.
 • At NMF skal tilby kurs som dekker hele vårt kompetansebehov, enten direkte, via Idrettskretsene eller andre samarbeidspartnere. Herunder: styre- og organisasjonsarbeid, funksjonærer, trenere, lisenser, arrangementer, klubbøkonomi og idrettsfinansiering, media og kommunikasjon, idrettsspesifikke temaer med mer.
 • NMF skal bistå med klubbutvikling og kompetanseheving for å bedre klubbenes treningstilbud, arrangementer, medlemsadministrasjon, anleggsforvaltning og økonomi.
 • Klubbene skal ha mulighet til å drive godt og effektivt, uavhengig av størrelse og ambisjonsnivå. NMF skal arbeide for flere veldrevne og solide klubber med gode mottakerapparat.

Hvem er vi?

Før vi går inn på arbeidsmetoden for kvalitetsklubb skal vi definere hva slags klubb dere er og/eller hva slags klubb ønsker dere å være. Kvalitetsklubb har definert fire ulike klubbtyper:

 • Breddeklubb
  En klubb som har et aktivitetstilbud til alle uavhengig av ambisjonsnivå, og har mestring, trivsel og sosialt fellesskap som mål.
 • Utviklingsklubb
  En klubb som er i stand til å levere og ivareta utøvere til NMFs Utviklingsgruppe og nasjonalt nivå. Dette er utøvere fra 15 år og eldre.
 • Eliteklubb
  En klubb som er i stand til å levere og ivareta utøvere til landslag og internasjonalt senior nivå.
 • Arrangementsklubb
  En klubb som har godkjente arrangement i NMFs regi, samt har fokus på å arrangere arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

En klubb kan være en eller flere av de fire klubbtypene. Ingen klubbtype er en bedre klubb enn andre. Det viktigste er at klubben har en felles forståelse i klubben for hvordan type klubb man definerer seg som.

Kvalitetsklubb sin nivåinndeling

Kvalitetsklubb vil ha 4 ulike nivåer men i første periode vil vi kun fokusere på nivå 1 og 2:

 • Nivå 1 vil ha fokus på elementære i det å drifte en klubb rent organisatorisk.
 • Nivå 2 vil ha fokus på god klubbdrift med god hjelp fra en klubbs tilhørende Idrettskrets.

Nivå 1

Denne linken tar deg videre til siden for nivå 1. Her vil du finne nyttig informasjon om du vil lese deg opp på temaet eller deltar i prosjektet. 

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.