Kvalifisering til NM i speedcross 2020

Det har i år vært rekordstor påmelding til NM i speedcross og de fleste plassene ble revet bort bare et par dager etter at det ble annonsert at NM blir gjenomført med de forventede koronaretningslinjene med tillatt arrangement på inntil 200 deltagere.

For å ivareta en rettferdig og reglementsmessig kåring av en norgesmester, så kan man ikke begrense antall deltagere for NM. NMF sammen med arrangøren NMK Elverum har nå blitt enige om alternativer for kvalifisering.

Det planlegges derfor med kvalifisering enten kvelden før løp eller 20. juni 2020 på Starmoen Motorsenter. Omfanget og tidspunktet for kvalifisering vil styres av antall påmeldte. Eksempel:

  1. Dersom to av klassene MX2 (30), MX 85 (30) overstiger maksantallet (i parentes) vil det bli kval 20 juni. Dersom en av klassene overstiger tallet, vil vi trolig kunne gjennomføre kvalifisering 26 juni.
  2. Dersom to av klassene MX junior (30), MX Open (25), MX Damer/MX85 jenter (19) overstiger maksantallet (i parentes) vil det bli kval 20 juni. Dersom en av klassene overstiger tallet, vil vi trolig kunne gjennomføre kvalifisering på kvelden 27 juni.

Tilsvarende kan være nødvendig også for Quad-klassene.

Det gjøres løpende vurderinger ut fra de til enhver tid gjeldende smitteveileder for idrett utgitt av Helsedirektoratet og Fokehelseinstituttet, og smittevern er styrende for hvordan vi organiserer kvalifisering og gjennomføring.

MITA vil nå åpnes for ubegrenset antall deltagere. Påmeldingsdato vi endres til 5 juni kl 23:59. Etteranmelding vil kun bli mulig der det er tilgjengelige plasser ut fra gjeldende smitteveileder for idrett. Maksantallet vil låses i MITA fra 6 juni. Alle som melder seg på må være inneforstått med muligheten for kvalifiseringsheat 20, 26 eller 27 juni. Påmeldingsavgift vil ikke bli tilbakebetalt etter påmeldingsfristen 5 juni kl 23:59.

Endelig tidsskjema for NM Speedcross inkludert kvalifisering vil utgis så raskt som mulig etter 6 juni. Tilleggsregler vil også bli oppdatert med disse justeringene og nødvendige retningslinjer vedrørende smittevern.

NMF og NMK Elverum ser frem til NM i Speedcross og en rettferdig gjennomføring og kåring av Norgesmestere i Speedcross.

Dette dokumentet er godkjent av Geir Øyen, grenleder MX samt Bjørn Kjetil Hurlen, grenleder MX/Enduro.

relaterte innlegg

perkristian
Aage_Hansen_1959
Teambilde 2023
Skroll til toppen