‘-Kompensasjonen treffer ikke

Arrangementskompensasjonen til idretten og frivilligheten var for smal og treffer ikke inntektsmodellen som norsk idrett er tuftet på, mener NIF.

Det er klart etter at Lotteri- og Stiftelsestilsynet onsdag offentliggjorde hvor mange idrettslag som hadde søkt om statlig støtte, skriver NIF.

21. april gikk fristen ut for å søke om arrangementskompensasjon for idretten. Støtteordningen fra Kulturdepartementet hadde en totalramme på 700 millioner kroner.

Tall fra Lotteri- og stiftelsestilsynet viser at det totalt kun ble søkt om 371 millioner kroner i statlig kompensasjon. Av disse søkte idretten om drøye 250 millioner kroner, skriver NIF.


Norges idrettsforbund har tidligere uttrykt at kompensasjonsordningen ikke dekket godt nok, at terskelen for å søke var for høy, og at mange idrettslag falt utenfor ordningen og dermed aldri søkte om støtte.


– Idretten omsetter i snitt for ca 1,5 milliarder i måneden. Et søknadsbeløp på 250 millioner kroner for arrangementstap for to måneder understreker dette poenget, sier idrettspresident Berit Kjøll til NIFs hjemmesider på www.idrettsforbundet.no

Foto: NIF

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen