Klubbovergang

For å melde klubbovergang må du logge inn i MinIdrett

Gjeldende praksis for overganger:

Om en utøver ønsker å bytte klubb, skal utøveren selv i MinIdrett søke om overgang. Ved iverksettelsen går det automatisk en melding til ny klubb der de tar stilling til godkjenning eller ikke. Dersom overgangen godkjennes sendes det automatisk mail til gammel klubb. Gammel klubb har 20 dager på å komme med innsigelser om eventuelle uoppgjorte forhold. Dersom gammel klubb leverer godkjenning tidligere, regnes karantenetiden fra godkjenningsdato, dersom overgangsgebyret er betalt. Utøver ilegges en 3 måneders karantene der h*n fremdeles må representere sin gamle klubb, og kan først representere ny klubb etter karantenetidens utløp. NMF fastsetter gebyr for overgangen til kr 300,-

I de tilfeller der en overgang gjelder et barn opp til og med det året de fyller 12 år vil det ikke være noen karantenetid og det skal heller ikke kreves et overgangsgebyr.

Dersom det fra gammel klubb foreligger en innsigelse mot en overgang pga uoppgjorte forhold, skal en overgang ikke tre i kraft før dette forhold er avklart.

 

Slik melder du overgang i MinIdrett

For utøvere:

 

 1. Logg inn på MinIdrett med Idrettens ID
 2. Overgang finner du til høyre under fanen «Min profil».
  Ligger det ikke noe valg for overgang under denne fanen, så skyldes dette trolig at det er en duplikat på utøveren. Duplikat oppstår når brukeren legger inn en annen e-post adresse enn den som ligger i registeret fra før. Vennligst ta kontakt med NMF, slik at vi kan slå sammen duplikatene.
 3. Velg “Ny overgang”.
 4. Velg overgangstype.
 5. Velg hvilken klubb du ønsker overgang til (ved overgang søkes automatisk om medlemskap til ny klubb).
 6. Er du under 18 år må også navn og e-post adresse til foresatt legges inn.
 7. Kryss av for «Jeg bekrefter å ha lest reglene for overgang».
 8. Trykk send søknad.
 9. Karentenetiden trer i kraft når overgangsgebyret er betalt og gammel og ny klubb har godkjent overgangen via MinIdrett. Klubben kan reise innsigelser for eventuelle uoppgjorte forhold innen 20 dager.

Skroll til toppen