Nyheter fra NMF

Category: Informasjon

Informasjon
Lena Baardseth

Søk midler fra ExtraStiftelsen

Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen for 2019/2020.
Alle klubber kan nå søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot utsatte gruppe

Les mer »