Nyheter fra NMF

Category: Informasjon

Informasjon
Lena Baardseth

Klubbinformasjon ang. medlemsrapportering

Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

Les mer »
Informasjon
Lena Baardseth

NIFs Hedersbevisninger

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har
to hedersbevisninger (utmerkelser):
• Æresmedlem
• Hederstegn

Les mer »
Informasjon
Lena Baardseth

Moderniseringsprosjektet i NIF 2019

Moderniseringsprosjektet er opprettet ut ifra en erkjennelse av at idretten i dag ikke er organisert på en mest mulig effektiv måte og ikke i tilstrekkelig grad har klart å ta i bruk digitalisering for å sikre gode tjenester, arbeidsprosesser og verktøy/løsninger.

Les mer »