Nyheter fra NMF

Category: Annet

Annet
Lena Baardseth

Vi takker en hedersmann!

Han var en bauta og en hedersmann innen motorsporten. Han kjente de fleste innen sporten vår. Han var ekte og ærlig – og jobbet i flere tiår for motorsportens beste. Motorsporten har særdeles mye å takke Are Antonsen for.

Les mer »