Nyheter fra NMF

Category: Annet

Annet
Lasse Gimnes

Motorsport i media

Det er viktig å sette norsk motorsport på dagsorden av flere grunner. Dess mer motorsporten lykkes med det, dess større muligheter.

Les mer »
Lisens
Annet
Lasse Gimnes

Nedre grense på 50 kroner

Nå er det mulighet for klubbene i NMF å ta lavere medlemskontingent enn tidligere. Ja, halvparten av hva som var laveste kontingent tidligere.

Les mer »